Le Club Français

Onze werkwijze

Frans - Engels - Spaans
spelenderwijs
voor kinderen
tussen 4 & 12 jaar

 

Mondelinge communicatie

Premies

Een aantal gemeenten dragen voor haar inwoners bij in de kosten. Gelieve zich te richten tot jullie gemeente om aldaar te vragen of ze een premie toekennen.

Voor kampen in andere provincies contacteer ons.
Wij willen de gemeentebesturen, sportdiensten en sportverenigingen danken voor hun bijdrage en steun of sponsoring.