Le Club Français

Onze werkwijze

Frans - Engels - Spaans
spelenderwijs
voor kinderen
tussen 4 & 12 jaar

 

Mondelinge communicatie

Onze doelstellingen

Het doel van onze methode is de talenkennis en de taalacceptatie voor vreemde talen te ontwikkelen bij kinderen tussen 4 en 12 jaar.

De methode van LE CLUB FRANCAIS zorgt voor :

Enthousiasme, creativiteit en vooral veel ontspanning en plezier…

Enthousiasme heeft niets te maken met leeftijd maar heeft alles te maken met instelling. De beste manier om een dergelijke reactie uit te lokken bij het kind is een enthousiaste toenadering. En dat is juist wat wij verlangen van onze leerkrachten : een hoge mate van enthousiasme aan de dag leggen, om dit dan vervolgens door te kunnen geven aan de kinderen.

Een positieve instelling voor andere talen …

Het ligt in onze bedoeling om ieder kind de gelegenheid te bieden om :

  • een brede waaier aan dagdagelijkse woordenschat in een vreemde taal te verwerven;
  • een mooie, vlotte uitspraak aan te leren
  • begrip op te brengen voor een andere cultuur.

Interactie tussen de kinderen ...

Door rollenspelen (toneeltjes) en groepsactiviteiten ontwikkelen de kinderen hun sociale vaardigheden. Zo leren ze zich te behelpen in dagelijkse situaties : even naar de bakker of kruidenierswinkel, op consultatie bij de dokter, een restaurantbezoek, …

Een groeiend zelfvertrouwen om een vreemde taal te durven praten.

Want zelfvertrouwen is de basis van succes ! Het is aangewezen om ieder kind zijn of haar talenten te laten ontplooien op maximale wijze, en dit door de natuurlijke interesse op te wekken die elk kind heeft in talen en in communicatie.